شرایط فعلی

شفاف 80 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:80°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 74°
رطوبت: 82.1%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 05:06 am
غروب خورشید: 05:39 pm
از تاریخ 10/12 01:00 am
مشاهده شده در Surabaya / Juanda
مشاهدات گذشته, Surabaya / Juanda >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 78°
فردا
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 99°
کمینه: 79°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 98°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:05 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 am.