شرایط فعلی

شفاف +32 درجه سانتی گراد
NW 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+32°
بارومتر: 1009.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +23°
رطوبت: 61.2%
قابلیت دید: 9 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:41 am
غروب خورشید: 05:24 pm
از تاریخ 06/06 01:00 pm
مشاهده شده در Semarang
مشاهدات گذشته, Semarang >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +24°
فردا
تا قسمتی ابری و باران سبک
بیشینه: +33°
کمینه: +24°
امروز
ابری و باران سبک
بیشینه: +33°
کمینه: +24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:14 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 pm.