شرایط فعلی

غالباً شفاف +31 درجه سانتی گراد
E 4 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+31°
بارومتر: 1011.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +20°
رطوبت: 53.6%
قابلیت دید: 12 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:42 am
غروب خورشید: 06:28 pm
از تاریخ 22/07 11:00 am
مشاهده شده در Surabaya / Perak
مشاهدات گذشته, Surabaya / Perak >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +20°
فردا
شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +22°
امروز
ابری
بیشینه: +32°
کمینه: +21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:54 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.