شرایط فعلی

شفاف 72 درجه فارنهایت
W 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 30.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:21 am
غروب خورشید: 05:40 pm
از تاریخ 20/10 02:30 am
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 63°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:36 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:40 am.