شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
SW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 43.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:49 am
غروب خورشید: 07:47 pm
از تاریخ 26/08 12:30 am
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 83°
فردا
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 83°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:20 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 am.