شرایط فعلی

شفاف +26 درجه سانتی گراد
SE 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+26°
بارومتر: 1008.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +7°
رطوبت: 29.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:04 am
غروب خورشید: 07:36 pm
از تاریخ 02/04 02:30 am
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +18°
فردا
شفاف
بیشینه: +30°
کمینه: +18°
امروز
شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:38 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 am.