شرایط فعلی

شفاف 89 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:89°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 53°
رطوبت: 30%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:39 am
غروب خورشید: 07:49 pm
از تاریخ 19/08 01:30 am
مشاهده شده در Omidieh
مشاهدات گذشته, Omidieh >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 83°
فردا
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 80°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:18 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30 am.