شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 79°
رطوبت: 63.2%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:45 am
غروب خورشید: 07:50 pm
از تاریخ 23/08 09:30 am
مشاهده شده در Ahwaz
مشاهدات گذشته, Ahwaz >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 85°
فردا
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 84°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:18 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:10 am.