Ardabīl

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-4 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 26/01 09:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -4°
บาโรมิเตอร์: 1025.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -10°
ความชิ้น: 58.3%
ทัศนวิสัย: 40 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:26 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:41 pm. Next update estimated at 12:40 am.


Trivia

+38° Jardim de Piranhas, บราซิล
Verkhoyansk, รัสเซีย -57°

+36° Dabatu, แกมเบีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -52°

+35° Loma, เซียร์ราลีโอน
Batagay-Alyta, รัสเซีย -49° N/A

+32° Brifu, แกมเบีย
Oymyakon, รัสเซีย -44°

+32° Modu Jawo Kunda, แกมเบีย
Hughes, สหรัฐอเมริกา -33°