شرایط فعلی

غالباً شفاف 108 درجه فارنهایت
S 16 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:108°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 23.6%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:39 am
غروب خورشید: 07:44 pm
از تاریخ 22/08 11:30 am
مشاهده شده در Omidieh
مشاهدات گذشته, Omidieh >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 76°
فردا
شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 76°
امروز
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 79°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:19 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.