شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
NE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 48.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:09 am
غروب خورشید: 05:29 pm
از تاریخ 21/10 09:00 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 73°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 74°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.