شرایط فعلی

شفاف +2 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+2°
بارومتر: 1015.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -1°
رطوبت: 79.5%
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:11 am
غروب خورشید: 05:06 pm
از تاریخ 13/12 12:30 am
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: +2°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +12°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +9°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:30 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:00 am.