شرایط فعلی

شفاف +37 درجه سانتی گراد
NE 29 کیلومتر در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:+37°
بارومتر: 990.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +1°
رطوبت: 10.9%
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:16
غروب خورشید: 20:25
از تاریخ 18/07 16:30
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +39°
کمینه: +20°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +40°
کمینه: +22°
امروز
شفاف
بیشینه: +39°
کمینه: +21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 17:38. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 18:50.