شرایط فعلی

شفاف 76 درجه فارنهایت
S 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:76°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 23.9%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:04 am
غروب خورشید: 08:22 pm
از تاریخ 03/06 01:30 am
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 50°
فردا
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 53°
امروز
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 56°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 am.