Borūjerd

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+2 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 16/02 21:30
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +2°
บาโรมิเตอร์: 1016.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -7°
ความชิ้น: 46.2%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:59
ดวงอาทิตย์ตก: 17:59

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 22:40. Next update estimated at 23:20.


Trivia

+34° Karratha, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -54°

+29° Quilpie, ออสเตรเลีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -54°

N/A +29° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Belaya Gora, รัสเซีย -48°

N/A +24° Winton, ออสเตรเลีย
Dzhebariki-Khaya, รัสเซีย -41°

+19° Yulara, ออสเตรเลีย
Khandyga, รัสเซีย -40°