Borūjerd

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

65 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 18/10 06:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 34°
ความชิ้น: 31.5%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:21 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:38 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:19 pm. Next update estimated at 08:20 pm.


Trivia

95° Guapiaçu, บราซิล
Kholodnyy, รัสเซีย -10°

95° Olímpia, บราซิล
Myaundzha, รัสเซีย -10°

90° La Lima, ฮอนดูรัส
Susuman, รัสเซีย -10°

90° San José del Boquerón, ฮอนดูรัส
Talaya, รัสเซีย -10°

86° Pereira Barreto, บราซิล
Orotukan, รัสเซีย -2°