Borūjerd

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+7 หน่วย_ซ.
N 5 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 21/11 02:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +4°
บาโรมิเตอร์: 1020.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +1°
ความชิ้น: 65.6%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:52 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:08 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:28 pm. Next update estimated at 03:30 pm.


Trivia

+28° Oeiras, บราซิล
Oymyakon, รัสเซีย -37°

+27° Colonia Neuland, ปารากวัย
Vstrechnyy, รัสเซีย -34°

+27° Filadelfia, ปารากวัย
Kangalassy, รัสเซีย -32°

+25° Caraguatay, ปารากวัย
Khatassy, รัสเซีย -32°

+22° Santiago del Estero, อาร์เจนตินา
Yakutsk, รัสเซีย -32°