شرایط فعلی

شفاف +31 درجه سانتی گراد
N 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+31°
بارومتر: 1010.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +22°
رطوبت: 58.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:10
غروب خورشید: 17:35
از تاریخ 17/10 10:30
مشاهده شده در Khark Island Airport
مشاهدات گذشته, Khark Island Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +40°
کمینه: +18°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +21°
امروز
شفاف
بیشینه: +40°
کمینه: +20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:40. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30.