شرایط فعلی

شفاف +34 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+34°
بارومتر: 998.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +22°
رطوبت: 49.7%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:08
غروب خورشید: 20:11
از تاریخ 23/06 19:30
مشاهده شده در Khark Island Airport
مشاهدات گذشته, Khark Island Airport >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه: +44°
کمینه: +26°
فردا
شفاف
بیشینه: +43°
کمینه: +25°
امروز
شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 23:40. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 00:30.