شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
SW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 28.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 05:07 pm
از تاریخ 22/10 01:30 pm
مشاهده شده در Gorgan
مشاهدات گذشته, Gorgan >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 55°
فردا
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 52°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 84°
کمینه: 57°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:39 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 pm.