شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 63.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:02 am
غروب خورشید: 05:11 pm
از تاریخ 19/10 07:30 pm
مشاهده شده در Gorgan
مشاهدات گذشته, Gorgan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 49°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 51°
امروز
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.