شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 31.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:59 am
غروب خورشید: 07:01 pm
از تاریخ 19/08 07:30 am
مشاهده شده در Iranshahr
مشاهدات گذشته, Iranshahr >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 80°
فردا
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 80°
امروز
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.