شرایط فعلی

شفاف 50 درجه فارنهایت
NW 18 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:44°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 13.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:14 am
غروب خورشید: 05:27 pm
از تاریخ 17/10 09:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 44°
فردا
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 45°
امروز
شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 am.