شرایط فعلی

شفاف +5 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+5°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 80.9%
قابلیت دید: 8 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:01 am
غروب خورشید: 04:52 pm
از تاریخ 06/12 06:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری و رگبار
بیشینه: +7°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +10°
کمینه: +4°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +9°
کمینه: +4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:30 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 pm.