شرایط فعلی

شفاف +5 درجه سانتی گراد
E 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+3°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -7°
رطوبت: 38.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:14
غروب خورشید: 17:27
از تاریخ 18/10 06:30
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +7°
فردا
شفاف
بیشینه: +20°
کمینه: +8°
امروز
شفاف
بیشینه: +20°
کمینه: +6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:11. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40.