شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 10.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:07 am
غروب خورشید: 04:52 pm
از تاریخ 13/12 03:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 53°
کمینه: 33°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 54°
کمینه: 36°
امروز
شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 38°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30 pm.