شرایط فعلی

شفاف 43 درجه فارنهایت
SE 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:35°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 21.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:14 am
غروب خورشید: 05:19 pm
از تاریخ 19/01 08:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 52°
کمینه: 30°
فردا
ابری و رگبار
بیشینه: 41°
کمینه: 26°
امروز
شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:39 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.