شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 13.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:26 am
غروب خورشید: 07:52 pm
از تاریخ 18/08 09:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 59°
امروز
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 pm.