شرایط فعلی

شفاف 79 درجه فارنهایت
NW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 19.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:49 am
غروب خورشید: 08:24 pm
از تاریخ 17/06 10:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 62°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 62°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 am.