شرایط فعلی

شفاف 62 درجه فارنهایت
W 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:62°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 37.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:19 am
غروب خورشید: 05:26 pm
از تاریخ 23/10 12:30 pm
مشاهده شده در Ali-Goodarz
مشاهدات گذشته, Ali-Goodarz >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 64°
کمینه: 44°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 64°
کمینه: 43°
امروز
شفاف
بیشینه: 61°
کمینه: 40°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:40 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:40 pm.