شرایط فعلی

شفاف 37 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:37°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 14°
رطوبت: 35.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:36 am
غروب خورشید: 05:47 pm
از تاریخ 18/10 06:30 am
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 45°
فردا
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 42°
امروز
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 44°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 am.