شرایط فعلی

شفاف 48 درجه فارنهایت
NE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:45°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 21°
رطوبت: 32.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:43 am
غروب خورشید: 05:38 pm
از تاریخ 23/10 12:00 am
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 44°
فردا
ابری
بیشینه: 69°
کمینه: 40°
امروز
شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 41°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:54 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 am.