شرایط فعلی

شفاف 46 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:44°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 48.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:43 am
غروب خورشید: 04:48 pm
از تاریخ 21/10 04:30 am
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 45°
فردا
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 47°
امروز
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 42°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:10 am.