Mashhad

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+8 หน่วย_ซ.
S 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 14/11 07:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +7°
บาโรมิเตอร์: 1023.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -15°
ความชิ้น: 15.4%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:07 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:29 pm. Next update estimated at 07:50 pm.


Trivia

+29° Jaicós, บราซิล
Kropotkin, รัสเซีย -35°

+29° Picos, บราซิล
Taksimo, รัสเซีย -35°

N/A +29° Roebourne, ออสเตรเลีย
Turukhansk, รัสเซีย -33°

+28° Bom Jesus, บราซิล
Batagay, รัสเซีย -32°

N/A +26° Port Keats, ออสเตรเลีย
Alekseyevskaya, รัสเซีย -31°