شرایط فعلی

شفاف +42 درجه سانتی گراد
S 11 کیلومتر در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:+42°
بارومتر: 1004.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +16°
رطوبت: 22.2%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:40
غروب خورشید: 19:48
از تاریخ 20/08 11:30
مشاهده شده در Omidieh
مشاهدات گذشته, Omidieh >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +46°
کمینه: +28°
فردا
شفاف
بیشینه: +48°
کمینه: +28°
امروز
شفاف
بیشینه: +48°
کمینه: +29°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:27. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50.