شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 15.5%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 05:46 am
غروب خورشید: 05:13 pm
از تاریخ 19/10 07:30 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 78°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.