شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 46.2%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 05:48 am
غروب خورشید: 05:10 pm
از تاریخ 22/10 05:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 79°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 80°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 80°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:20 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.