شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
NW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 13.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:14 am
غروب خورشید: 05:28 pm
از تاریخ 18/10 02:30 pm
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 48°
فردا
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 44°
امروز
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:40 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 pm.