شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 30.9%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:39 am
غروب خورشید: 07:49 pm
از تاریخ 20/08 09:30 am
مشاهده شده در Omidieh
مشاهدات گذشته, Omidieh >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 82°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 85°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:51 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 am.