شرایط فعلی

غالباً شفاف 66 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 42.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:06 am
غروب خورشید: 05:19 pm
از تاریخ 17/10 04:30 pm
مشاهده شده در Dasht-E Naz Airport
مشاهدات گذشته, Dasht-E Naz Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 51°
فردا
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 50°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: 64°
کمینه: 49°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 pm.