Shīrāz

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

63 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 06/04 10:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 63°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 36°
ความชิ้น: 36.4%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:43 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:21 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:36 am. Next update estimated at 11:30 am.


Trivia

81° Gashua, ไนจีเรีย
Gjoa Haven, แคนาดา -4°

81° Gorgoram, ไนจีเรีย
Leningradskiy, รัสเซีย -2°

81° N'Djamena, ชาด
Bilibino, รัสเซีย -1°

80° Nguru, ไนจีเรีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -1°

75° Diffa, ไนเจอร์
Aliskerovo, รัสเซีย