شرایط فعلی

شفاف 85 درجه فارنهایت
SE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:85°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 47.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:44 am
غروب خورشید: 07:56 pm
از تاریخ 20/08 01:30 am
مشاهده شده در Safi-Abad Dezful
مشاهدات گذشته, Safi-Abad Dezful >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 76°
فردا
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 79°
امروز
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:20 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.