Shūsh

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+16 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 14/11 09:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +16°
บาโรมิเตอร์: 1017.3 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +10°
ความชิ้น: 68.8%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:44 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:17 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:32 pm. Next update estimated at 10:50 pm.


Trivia

+36° Bom Jesus, บราซิล
Yerbogachën, รัสเซีย -42°

+30° Pimenteiras, บราซิล
Balakhninskiy, รัสเซีย -36°

+29° Itainópolis, บราซิล
Taksimo, รัสเซีย -36°

+29° Picos, บราซิล
Severomuysk, รัสเซีย -34°

N/A +27° Port Keats, ออสเตรเลีย
Alekseyevskaya, รัสเซีย -33°