شرایط فعلی

شفاف +16 درجه سانتی گراد
S 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+16°
بارومتر: 1009.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 28.1%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 07:19 pm
از تاریخ 24/04 10:30 pm
مشاهده شده در Sirjan
مشاهدات گذشته, Sirjan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +24°
کمینه: +12°
فردا
شفاف
بیشینه: +21°
کمینه: +11°
امروز
شفاف
بیشینه: +21°
کمینه: +7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:40 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 pm.