شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 29.3 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 39.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:58 am
غروب خورشید: 07:47 pm
از تاریخ 18/07 04:30 am
مشاهده شده در Sirjan
مشاهدات گذشته, Sirjan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 75°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 99°
کمینه: 72°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:19 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30 am.