شرایط فعلی

غالباً شفاف 56 درجه فارنهایت
S 13 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:56°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 28.9%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:42 am
غروب خورشید: 05:13 pm
از تاریخ 18/01 12:30 pm
مشاهده شده در Sirjan
مشاهدات گذشته, Sirjan >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 45°
کمینه: 19°
فردا
شفاف
بیشینه: 54°
کمینه: 19°
امروز
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 33°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:40 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.