Sīrjān

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-3 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 21/02 06:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -3°
บาโรมิเตอร์: 1023.7 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -7°
ความชิ้น: 66.4%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:21 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:11 am. Next update estimated at 07:40 am.


Trivia

+27° Sulya, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -41°

+25° Kalyān, อินเดีย
Sarylakh, รัสเซีย -40°

+25° Murbād, อินเดีย
Igloolik, แคนาดา -37°

+25° Vasind, อินเดีย
Batagay, รัสเซีย -36°

+21° Vāda, อินเดีย
Galimyy, รัสเซีย -29°