Ţabas

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

86 หน่วย_ฟ.
N 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 17/10 03:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 86°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 23°
ความชิ้น: 9.5%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:48 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:06 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:20 pm. Next update estimated at 04:40 pm.


Trivia

102° Badr Ḩunayn, ซาอุดีอาระเบีย
Belichan, รัสเซีย -9°

102° Faya, ชาด
Yagodnoye, รัสเซีย -9°

100° Kuraymah, ซูดาน
Atka, รัสเซีย -6°

97° Karmah an Nuzul, ซูดาน
Seymchan, รัสเซีย -4°

93° Jath, ปากีสถาน
Debin, รัสเซีย