شرایط فعلی

غالباً شفاف 64 درجه فارنهایت
NE 9 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 48.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:01
غروب خورشید: 20:50
از تاریخ 18/06 04:00
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 63°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:38. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30.