شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 21.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:36
غروب خورشید: 17:42
از تاریخ 19/10 16:00
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 42°
فردا
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 41°
امروز
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 40°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 15:36. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 16:40.