شرایط فعلی

غالباً شفاف 70 درجه فارنهایت
W 14 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 13.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 05:26 pm
از تاریخ 17/10 01:00 am
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 53°
فردا
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 50°
امروز
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 45°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:39 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 am.