شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 21°
رطوبت: 16.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 05:24 pm
از تاریخ 19/10 02:00 pm
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 54°
فردا
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 52°
امروز
شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 53°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 pm.