เตหะราน

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

64 หน่วย_ฟ.
S 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 23/10 02:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 46°
ความชิ้น: 52%
ทัศนวิสัย: 5 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:17 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:19 pm. Next update estimated at 03:10 pm.


Trivia

73° Guamúchil, เม็กซิโก
Batagay, รัสเซีย -1°

69° Palm Desert, สหรัฐอเมริกา
Ese-Khayya, รัสเซีย -1°

66° Calexico, สหรัฐอเมริกา
Nizhneyansk, รัสเซีย

66° Gabriel Leyva Solano, เม็กซิโก
Artyk, รัสเซีย

66° Sinaloa de Leyva, เม็กซิโก
Bagdarin, รัสเซีย 22°