เตหะราน

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

52 หน่วย_ฟ.
W 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/03 01:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 52°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 25°
ความชิ้น: 33.3%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:07 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:16 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:17 pm. Next update estimated at 02:20 pm.


Trivia

103° อำเภอ ท่าม่วง, ประเทศไทย
Resolute, แคนาดา -33°

103° อำเภอ บ่อพลอย, ประเทศไทย
Pituffik, กรีนแลนด์ -23°

103° อำเภอ พนมทวน, ประเทศไทย
Ukkusissat, กรีนแลนด์ -22°

102° อำเภอ แก่งคร้อ, ประเทศไทย
Naajat, กรีนแลนด์ -21° N/A

96° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Siorapaluk, กรีนแลนด์ -19° N/A