شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
NE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 43.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:45 am
غروب خورشید: 06:03 pm
از تاریخ 26/03 07:00 pm
مشاهده شده در Basrah/Maqal
مشاهدات گذشته, Basrah/Maqal >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 59°
فردا
شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 pm.