شرایط فعلی

شفاف +20 درجه سانتی گراد
W 6 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+20°
بارومتر: 1017.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +3°
رطوبت: 32.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:24 am
غروب خورشید: 04:55 pm
از تاریخ 19/11 01:00 pm
مشاهده شده در Basrah/Maqal
مشاهدات گذشته, Basrah/Maqal >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +20°
کمینه: +7°
فردا
شفاف
بیشینه: +19°
کمینه: +8°
امروز
شفاف
بیشینه: +19°
کمینه: +8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 pm.