شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 79°
رطوبت: 79.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:25 am
غروب خورشید: 06:28 pm
از تاریخ 24/08 05:00 am
مشاهده شده در Basrah/Maqal
مشاهدات گذشته, Basrah/Maqal >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 120°
کمینه: 91°
فردا
شفاف
بیشینه: 120°
کمینه: 89°
امروز
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 89°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:20 am.