شرایط فعلی

شفاف 34 درجه فارنهایت
NW 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:31°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:36 am
غروب خورشید: 05:47 pm
از تاریخ 23/02 08:00 am
مشاهده شده در Sulaymaniyah International Airport
مشاهدات گذشته, Sulaymaniyah International Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 40°
فردا
ابری
بیشینه: 57°
کمینه: 35°
امروز
شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 35°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 am.